Orlofsmál

Allt launafólk á rétt á orlofi samkvæmt lögum og kjarasamningum. Starfsmaður ávinnur sér rétt til orlofs með vinnu fyrir atvinnurekanda á svokölluðu orlofsári, sem er tímabilið frá 1. maí til 30. apríl ár hvert. Samkvæmt lögum, skal veita orlof í einu lagi á tímabilinu frá 2. maí til 15. september, nema um annað sé samið. Lágmarksorlof er tveir orlofsdagar fyrir hvern unninn mánuð.

Orlofslaun eru greidd  í samræmi við áunninn rétt til orlofs á árinu og reiknast á hverja launagreiðslu, þannig að af heildarlaunum reiknast orlofslaunahlutfall viðkomandi starfsmanns, að lágmarki 10,17%.

Með hækkandi starfsaldri ávinna starfsmenn sér rétt til hærra hlutfalls og fleiri frídaga.

Orlofsuppbót

Orlofsuppbót er eingreiðsla sem atvinnurekendum ber samkvæmt kjarsamningi að greiða starfsmönnum sínum ár hvert í tengslum við orlofstöku þeirra. Orlofsuppbótin er mishá eftir kjarasamningum.

Orlofshús og íbúðir

Stéttarfélag Vesturlands býður félagsmönnum sínum orlofsíbúðir á Akureyri og í Reykjavík til leigu á sanngjörnu verði en einnig sumarhús í Húsafelli og Ölfusborgum.

Eftirfarandi reglur gilda um alla orlofskosti og eru gestir vinsamlegast beðnir um að virða þær:

  • Reykingar eru stranglega bannaðar í orlofsíbúðum Stéttarfélags Vesturlands.
  • Leigutaka er óheimilt að framselja leigusamninginn án samþykkis félagsins.
  • Ekki er leyfilegt að hafa gæludýr í orlofsíbúðum félagsins.
  • Helgarleiga í öllum íbúðum og sumarhúsum félagsins tvær nætur, vilji félagsmaður nýta þrjár nætur er það greitt að fullu í samræmi við verðskrá.
  • Hafi félagsmaður bókað og greitt fyrir íbúð með meira en tveggja mánaða fyrirvara og geti svo ekki nýtt sér leiguna, þá er honum endurgreitt að fullu óski hans þess áður en 60 dagar eru í leigudag.
  • Ef minna en 60 dagar eru að leigudegi, er íbúðin losuð á vefnum og auglýst á heimasíðu félgasins. Náist að leigja húsið/íbúðina á næstu 50 dögum, fæst endurgreitt að fullu. Eftir 50 daga, þ.e. þegar minna en 10 dagar eru í útleigu fæst ekkert endurgreitt.
  • Félagsmaður sem óskar eftir því að nýta ekki bókunarkerfið Frímann og vill bóka með aðstoð starfsmanna félagsins, þarf að ganga frá greiðslu samdægurs. Gerist það ekki er afbókað að morgni næsta vinnudags.

Til að panta og sjá hvað er laust er best að nýta sér orlofshúsavefinn okkar sem er að finna hér

Ýmsir aðrir kostir

Gisting innanlands að eigin vali – ekki hótelmiðar!
Greiðum niður gistinótt um kr. 7.000 yfir sumarið en kr. 4.000 að vetrinum
Vinsældir íbúðarinnar í Ásholti 2 í Reykjavík eru miklar. Oft er þó eitthvað laust í miðri viku, þó helgar séu nær alltaf bókaðar u.þ.b. tvo mánuði fram í tímann. Stjórn orlofssjóðsins hefur verið að skoða möguleika til að bregðast við þessu og félaginu hefur boðist að leigja litla íbúð á sama stað. Eftir nokkrar vangaveltur er niðurstaðan sú að í stað þess að taka húsnæði á leigu eða kaupa gistimiða á einhver tiltekin hótel til að koma til móts við þarfir félagsmanna, þá ætlar orlofssjóður að bjóða félagsmönnum sem þurfa að greiða fyrir gistingu á hóteli eða gistiheimili, að koma með reikninginn á skrifstofu félagsins og sækja um niðurgreiðslu. Við munum þá greiða niður um kr. 4.000 hverja nótt, þó ekki meira en 50% af kostnaði og að hámarki 4 nætur á ári, hjá félagsmanni. Þetta mun gilda á tímabilinu frá 1. okt. til 30. apríl, en frá 1. maí til 30. sept. yrði endurgreiðslan að hámarki kr. 7.000 á nótt. Þá verður ekki boðið upp á Edduhótelamiða nk. sumar. Reikningar þurfa að vera löglegir og skráðir á nafn félagsmannsins.  Rétt er að geta þess að þetta verður einungis vegna gistingar innanlands og gildir ekki vegna þeirra kosta sem félagið býður sjálft í íbúðum eða orlofshúsum.

Gullklúbburinn er nýr kostur sem nú stendur félagsmönnum til boða. Orlofssjóður félagsins hefur nú gengið í Gullklúbbinn og stendur félagsmönnum því til boða að gista á Gullklúbbskjörum á nokkrum hótelum í Reykjavík og víðar, þetta eru Grand hótel og Fosshótel. Afslættir fást einnig af mat og ýmiskonar þjónustu. Sýna þarf félagsskírteini og geta þess að félagið sé aðili að Gullklúbbnum þegar bókað er. Nokkuð er síðan félagið sendi út skírteini til fullgildra félagsmanna og verður það því gert á næstu vikum. Fram að þeim tíma gilda gömlu skírteinin, hafi þau glatast er hægt að nálgast ný á skrifstofu félagsins.

Veiði og útilegukort eru til sölu hjá Stéttarfélagi Vesturlands. Kortin eru seld orlofsvef félagsins hér og eru verulega niðurgreidd. Hægt er að gista á 43 tjaldstæðum og eins er hægt að veiða á 36 veiðistöðum.

Með Herjólfi á hálfvirði!
Nú liggja leiðir um Landeyjahöfn!
Félagsmenn í Stéttarfélagi Vesturlands geta nú skotist til Vestmannaeyja með Herjólfi á hálfu gjaldi.
Til að koma í veg fyrir að verið sé að bóka ferðir sem e.t.v. eru svo ekki farnar, þá höfum við þann hátt á eins og í mörgu öðru að félagsmaður þarf að leggja út fyrir fargjaldinu en kemur svo á skrifstofuna þegar hann hefur farið í ferðina og fær endurgreitt. Koma þarf með reikning, eða greiðslukvittun úr bókunarkefi Herjólfs þar sem fram kemur nafn og kennitala félagsmannsins. Endurgreiðslan gildir fyrir félagsmanninn ásamt fjölskyldu og fjölskyldubíl. Ekki þarf að sækja um þennan kost fyrirfram.
Nú er um að gera að drífa sig til Eyja!

  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei