Bóndi eða verkamaður í landbúnaði, er sitthvað!

Stéttarfélag Vesturlands Fréttir

Starfsgreinasamband Íslands og Bændasamtök Íslands hafa gert með sér kjarasamning um kaup og kjör starfsmanna sem vinna almenn landbúnaðarstörf á bændabýlum. Sá samningur sem nú er í gildi var undirritaður 12. september 2011 og gildir frá 1. Júní það ár og til 31. Janúar 2014.
Vert er að hafa í huga að gildir kjarasamningar hafa lagalegt gildi sem lámarkslaun í þeim störfum sem þeir fjalla um. Það á jafnt við um þessa samninga eins og aðra kjarasamninga, sem gerðir eru á Íslandi.

Margir halda að engir samningar gildi ef starfsfólkið er ekki í stéttarfélagi og menn geti þá hagað greiðslum til verkafólks eftir sínu höfði, hvort sem er í landbúnaði eða öðrum störfum. Svo er þó ekki og gilda lög nr. 55/1980, um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda um þessi störf eins og önnur sem samið hefur verið um.
Hér á eftir er upptalning á nokkrum atriðum sem vert er að hafa í huga:
 Samningurinn milli SGS og Bændasamtakanna gildir einnig fyrir ungmenni  frá 14 ára aldri.
 Samningurinn gildir fyrir 40 stunda vinnuviku, virkar 37 klukkustundir og 5 mín.
 Vinna umfram það skal greidd með yfirvinnu.
 Semja má um  rofinn  dagvinnutíma milli 07:00 og 19:00 þó aldrei meira  er virkar 7 klst. og 25. mín á dag og þess skal getið í ráðningarsamningi ef þannig er samið.
 Starfsmaður á rétt á 8 frídögum á mánuði og skylt er að veita 4 frídaga.
 Skýr ákvæði eru um aðbúnað ef búið er á staðnum.
 Tölur vegna fæðis og húsnæðis er hámark, semja má um lægri greiðslu.
 Þó að samið sé um hærri grunnlaun en getið er í kjarasamningum gilda önnur ákvæði samningsins óbreytt.
 Ef unnið er umfram átta stunda vinnudag 5 daga vikunnar er ráðlegt að skrifa hjá sér vinnutímann og æskilegt er að starfsmaðurinn og launagreiðandinn komi sér saman um hvernig sú tímaskrift fer fram.
 

  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei