Verklagsreglur

Allar umsóknir til Sjúkrasjóðs Stéttarfélags Vesturlands skulu vera skriflegar og koma á þar til gerðum eyðublöðum, sem skrifstofur félagsins láta í té, eða eru sóttar á vefsíðu félagsins.

Skila þarf umsóknum um sjúkradagpeninga ásamt tilheyrandi fylgigögnum í síðasta lagi 25. dag mánaðar, til að umsókn fái afgreiðslu í þeim mánuði. Þá greitt er út síðasta virkan dag mánaðar.

Styrkir úr sjúkrasjóði eru greiddir út annan hvern föstudag og þarf að skila umsókn og gögnum í síðasta lagi miðvikudag fyrir næstu úthlutun.

Allar umsóknir sem falla beint undir reglugerð sjóðsins eru afgreiddar af starfsmönnum félagsins en ef upp koma vafaatriði er umsóknin lögð fyrir stjórn sjóðsin.

Stjórn sjóðsins getur krafist þess að umsækjandi leggi fram viðbótargögn, s.s. vegna tekna frá TR, eða öðrum, þegar sjúkradagpeningar eru afgreiddir.

Krefji stjórn sjóðsins umsækjanda um vottorð sem hann þarf að greiða fyrir skal sá kostnaður endurgreiddur.
Stjórn sjóðsins skal óska eftir staðfestingu frá launagreiðanda um að veikindaréttur hafi verið tæmdur þegar sótt er um sjúkradagpeninga, á sama hátt skal óskað eftir upplýsingum um launalaus leyfi vegna veikinda maka eða barna.

Sæki félagsmaður um endurgreiðslu á útlögðum kostnaði skal hann leggja fram frumrit af reikningi og getur fengið áritað afrit af reikningnum.

  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei