Verklagsreglur

Allar umsóknir til Sjúkrasjóðs Stéttarfélags Vesturlands skulu vera skriflegar og koma á þar til gerðum eyðublöðum, sem skrifstofur félagsins láta í té, eða eru sóttar á vefsíðu félagsins. Skila þarf umsóknum ásamt tilheyrandi fylgigögnum í síðasta lagi 20. dag mánaðar, til að umsókn fái afgreiðslu í þeim mánuði. Greitt er út síðasta virkan dag mánaðar.

Allar umsóknir eru lagðar fyrir stjórn sjóðsins.
Stjórn sjóðsins getur krafist þess að umsækjandi leggi fram viðbótargögn, s.s. vegna tekna frá TR, eða öðrum, þegar sjúkradagpeningar eru afgreiddir.

Krefji stjórn sjóðsins umsækjanda um vottorð sem hann þarf að greiða fyrir skal sá kostnaður endurgreiddur.
Stjórn sjóðsins skal óska eftir staðfestingu frá launagreiðanda um að veikindaréttur hafi verið tæmdur þegar sótt er um sjúkradagpeninga, á sama hátt skal óskað eftir upplýsingum um launalaus leyfi vegna veikinda maka eða barna.

Sæki félagsmaður um endurgreiðslu á útlögðum kostnaði skal hann leggja fram frumrit af reikningi og fær í stað áritað afrit af reikningnum.

  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei